Język obcy – zawodowy

Wraz z napływem kapitału zagranicznego do Polski wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów posługujących się językami obcymi. Znajomość słownictwa technicznego odgrywa tu kluczową rolę. Reforma szkolnictwa zawodowego uwzględniła tę potrzebę i wprowadzenie do szkół języka obcego zawodowego stało się faktem.

Krystian Sadowski, 28.09.2015

Staże i praktyki zawodowe

Wyzwania jakie stają dziś przed polskimi szkołami sprawiają, iż konieczne jest większe zaangażowanie pracodawców w kształcenie zawodowe. Dualny system kształcenia daje możliwość uczniom nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy. Pracodawcy mogą zapewnić sobie poprzez przyjmowanie stażystów i praktykantów wykwalifikowaną kadrę, która jest niezbędna do rozwoju firmy.

Krystian Sadowski, 21.09.2015

Rola eksperymentu w naukach ścisłych

Jeśli komuś o czymś opowiesz na pewno się tego nie nauczy. Jeśli opowiesz i pokażesz jest szansa, że to pojmie. Jeśli natomiast opowiesz, pokażesz oraz pozwolisz wykonać samodzielnie masz pewność, że Twoje nauczanie nie poszło na marne. Co należy zrobić aby w polskich szkołach eksperymenty na stałe zagościły do pracowni fizycznej, chemicznej czy biologicznej?

Krystian Sadowski, 19.09.2015

Szkoleniowe Rady Pedagogiczne

W celu zapewnienia jakości pracy szkoły konieczny jest nieustanny rozwój kadry pedagogicznej. Szczególnie szkoły zawodowe muszą być przygotowane na podnoszenie kwalifikacji i umiejętności swoich nauczycieli. Postęp technologiczny i możliwości pozyskiwania wiedzy sprawił, iż nauczyciel (szczególnie przedmiotów zawodowych) powinien rozwijać swoje umiejętności.

Krystian Sadowski, 19.09.2015

Klasy patronackie kluczem do sukcesu

Klasy patronackie zapewniają współpracę szkoły zawodowej i przedsiębiorcy. Firma obejmuje patronatem wybrane klasy w zależności od profilu swojej działalności. Sukces klas patronackich spowodowany jest wzajemnymi korzyściami jakie przynoszą one dla firm i szkół.

Krystian Sadowski, 17.09.2015

Wyposażanie ośrodków na egzaminy zawodowe

Reforma szkolnictwa zawodowego oraz sposób egzaminowania spowodowały konieczność wyposażenia ośrodków egzaminacyjnych w nowy sprzęt techno-dydaktyczny. Edukacja dla Przemysłu EDP-Meritis zapewnia kompleksową pomoc w realizacji tego zadnia.

Krystian Sadowski, 17.09.2015

Jak unijne projekty wspierają kształcenie zawodowe?

Projekty unijne w obszarze szkolnictwa zawodowego spowodowały to, iż kształcenie stało się efektywniejsze i ciekawsze. Reforma szkolnictwa zawodowego i jej wdrażanie również są finansowane ze środków unijnych. W jaki zatem sposób uczniowie szkół zawodowych mogą odczuć dopływ unijnej kasy?

Krystian Sadowski, 06.09.2015

Edukacja dla przemysłu

XXI wiek przyniósł nowe wyzwania przed edukacją zawodową. Nieustannie rozwijające się technologie sprawiają, iż absolwenci szkół zawodowych muszą być przygotowani na ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji. Nie ulega wątpliwości, że postęp technologiczny wymusił większe zaangażowanie pracodawców w szkolnictwo zawodowe. Ze względu na wysokie koszty, szkoły zawodowe nie są wstanie odtworzyć w swoich laboratoriach i warsztatach rzeczywistych warunków pracy. Ten problem może rozwiązać tylko ścisła współpraca szkół z przemysłem.

Krystian Sadowski, 06.09.2015