Jak projekty unijne wspierają kształcenie zawodowe?

Projekty unijne w obszarze szkolnictwa zawodowego spowodowały to, iż kształcenie stało się efektywniejsze i ciekawsze. Reforma szkolnictwa zawodowego i jej wdrażanie również są finansowane ze środków unijnych. W jaki zatem sposób uczniowie szkół zawodowych mogą odczuć dopływ unijnej kasy?

W swojej pracy zawodowej brałem udział w kilku projektach mających za zadanie zmodernizowanie kształcenia zawodowego. Jako wicedyrektor szkoły uczestniczyłem w tych, które miały na celu przygotować, wdrożyć i monitorować reformę szkolnictwa zawodowego z 2012 roku. Jako egzaminator uczestniczyłem w tych, które pomogły wprowadzić nowy system egzaminowania i nadawania kwalifikacji zawodowych. Jednak moi uczniowie najbardziej odczuli projekt, dzięki któremu mieli możliwość bezpłatnego uczestniczenia w szeregu działań. We wszystkie byłem osobiście zaangażowany. Zacznę od zajęć pozalekcyjnych. Na dodatkowych lekcjach dydaktyczno-wyrównawczych uczniowie mogli nadrobić zaległości z przedmiotów zawodowych, ścisłych oraz humanistycznych. Ci, którzy chcieli rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności korzystali z zajęć ukierunkowanych na kompetencje kluczowe. Dużą popularnością cieszyły się również zajęcia z doradztwa zawodowego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Kolejnym działaniem były wycieczki zawodoznawcze. Widziałem jak uczniowie chętnie zwiedzali np. firmę Volkswagen w Polkowicach, Motorolę w Krakowie, Toshibę w Kobierzycach czy elektrownię Turów w Bogatyni. Przebywanie w rzeczywistych warunkach pracy dawało uczniom wyobrażenie przyszłego wykonywanego zawodu. Atrakcyjnym działaniem projektowym były niewątpliwie wyjazdy 3-dniowe do specjalistycznych ośrodków badawczo-naukowych. W pamięci utknęły mi szczególnie wyjazdy do Poznania, gdzie uczniowie mogli rozwijać swoje umiejętności w dziedzinie programowania maszyn CNC oraz do Szczecina gdzie uczniowie mogli zapoznać się z możliwościami układów programowalnych. Wyjazdy na Politechnikę Wrocławską oraz Politechnikę Opolską dawały uczestnikom projektu możliwość poznania środowiska akademickiego, zasad funkcjonowania laboratoriów badawczych oraz zapoznania się z najnowocześniejszymi osiągnieciami techniki. Lokalny rynek pracy młodzi ludzie poznawali na Targach Pracy i Zawodów organizowanych w ramach projektu. Zasady rekrutacji do największych firm przedstawiane były na forach zawodoznawczych, które odbywały się dla każdej branży kształcenia zawodowego. Najlepsi uczniowie szkół zawodowych mogli rywalizować w konkursach zawodoznawczych oraz na najlepszy projekt zawodowy. Wielu uczniów znalazło pracę po odbyciu stażu orgaznizowanego w ramach projektu. Dofinansowania unijne na przestrzeni ostatnich kilku lat podniosły poziom szkolnictwa zawodowego w Polsce i wymagania uczniów dotyczące oferty szkoły zawodowej. Nie ulega wątpliwości, iż uczniowie czekają na kontynuację w kolejnym okresie programowania.
Krystian Sadowski, 06.09.2015