Język obcy – zawodowy

Wraz z napływem kapitału zagranicznego do Polski wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów posługujących się językami obcymi. Znajomość słownictwa technicznego odgrywa tu kluczową rolę. Reforma szkolnictwa zawodowego uwzględniła tę potrzebę i wprowadzenie do szkół języka obcego zawodowego stało się faktem.

Zapotrzebowanie na naukę języków obcych zawodowych sprawiło, iż na rynku pojawiły się materiały do nauki terminologii fachowych. Dominującym jest tu język angielski ze względu na powszechność stosowania go w firmach międzynarodowych. Producenci sprzętu (w szczególności elektronicznego) oprócz swojego ojczystego języka wszelkiego rodzaju dokumentację techniczną sporządzają w języku angielskim. Znajomość tego języka pozwala zawodowcom obsługiwać sprzęt, tworzyć instrukcję obsługi oraz uczestniczyć w konferencjach podnoszących ich umiejętności zawodowe. Posługiwanie się językami obcymi (wraz z terminologią techniczną) gwarantuje większą mobilność i możliwości zatrudnienia w dziedzinach technicznych. Ze względu na firmy, które zainwestowały w Polsce niewątpliwie pożądana jest również znajomość języka niemieckiego zawodowego. Polscy specjaliści wysoko cenieni są u naszych zachodnich sąsiadów a znajomość języka niemieckiego zawodowego gwarantuje im dobrze płatną pracę. W ostatnim czasie można zauważyć również inwestycję innych państw Unii Europejskiej w Polsce. Coraz częściej pracodawcy wskazują dodatkowo język hiszpański, czeski czy francuski jako wymagany na stanowiska techniczne. Nie ulega zatem wątpliwości, iż znajomość języków obcych (w szczególności w obszarze terminologii fachowej) jest dziś bardzo cenione przez pracodawców. zawodowego w Polsce i wymagania uczniów dotyczące oferty szkoły zawodowej. Nie ulega wątpliwości, iż uczniowie czekają na kontynuację w kolejnym okresie programowania.

EDP-Meritis promuje naukę języków obcych poprzez organizację kursów języka zawodowego oraz konkursów językowych dla szkół zawodowych. EDP-Meritis specjalizuje się również w tłumaczeniach tekstów technicznych z języka angielskiego (np. instrukcje obsługi, artykuły naukowe) w dziedzinach elektroniki, elektrotechniki oraz informatyki.

Zapraszamy do współpracy z naszą firma oraz zachęcamy do nauki języków obcych z uwzględnieniem terminologii fachowej.
Krystian Sadowski, 28.09.2015