Przeprowadzamy analizy dotyczące możliwości tworzenia nowych kierunków nauczania zarówno w szkołach średnich jak i uczelniach wyższych zawodowych. Analizujemy rynek pracy na określonym obszarze, nawiązujemy kontakty z firmami z branży planowanego kierunku. Badamy możliwość zatrudnienia po zakończeniu nauki oraz możliwości organizowania kształcenia praktycznego (w tym możliwości kształcenia dualnego).

Opracowujemy programy praktyk i staży zawodowych z uwzględnieniem przepisów prawa oświatowego oraz wymaganiami wynikającymi z podstaw programowych kształcenia w zawodach. Programy ustalane są po konsultacjach zarówno z przedstawicielami szkoły jak i pracodawcami, u których będą realizowane praktyki i staże. Indywidualne programy pozwalają optymalnie zrealizować założone w nim cele w danej firmie a uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne przy egzaminach zawodowych oraz poznają lokalny rynek pracy.

Organizujemy zajęcia i kursy specjalistyczne. Współpracujemy z podmiotami realizującymi kursy kwalifikacyjne (np. uprawnienia elektryczne do 1kV, obsługa programu AutoCAD, programowanie Android).

Współpracujemy z firmami oraz szkołami przy tworzeniu klas patronackich. Uczestniczymy w ustalaniu umowy dotyczącej patronatu. Oferujemy rozwiązania, które sami wprowadzamy od kilku lat realizując edukację zawodową poprzez klasy patronackie.

Organizujemy wycieczki zawodoznawcze do firm na terenie całego kraju. Podczas wizyt w wybranych zakładach uczestnicy wycieczek oprócz linii technologicznych poznają możliwości i wymagania dotyczące przyszłego zatrudnienia.

SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE

Oferujemy prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych w zakresie współpracy szkolnictwa zawodowego z przemysłem oraz korelacji międzyprzedmiotowych podczas tworzenia szkolnych programów nauczania. Mamy doświadczenie w pisaniu programów szkoleń dla Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie.

PROMOCJA ZAWODÓW

Zajmujemy się promocją kształcenia zawodowego w mediach lokalnych oraz portalach internetowych w szczególności wybranych zawodów dominujących na danym terenie. Wspieramy szkoły podczas organizowania targów edukacyjnych oraz konferencji.

BAZA DYDAKTYCZNA SZKÓŁ I UCZELNI

Reforma szkolnictwa zawodowego oraz egzaminów zawodowych spowodowała konieczność posiadania niezbędnego wyposażenia ośrodków egzaminacyjnych. Współpracujemy ze szkołami przy ustalaniu i zakupie niezbędnej bazy techno dydaktycznej. Pomagamy dobrać urządzenia do egzaminów zawodowych tak, aby uzyskać jak największy stosunek jakości do ceny przy spełnieniu wymagać wyposażenia przewidzianego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Przydaje się nam tu doświadczenie w roli egzaminatorów współpracującymi z Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Współpracujemy ze szkołami, wydawnictwami oraz czasopismami branżowymi odnośnie przygotowania materiałów dydaktycznych do nauki wybranych kwalifikacji zawodowych (w szczególności w branży elektryczno-elektronicznej oraz informatycznej).

DORADZTWO ZAWODOWE

Przy współpracy z doświadczonymi doradcami zawodowymi organizujemy zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów. Zajmujemy się propagowaniem szeroko rozumianego doradztwa zawodowego w tym pisaniem programów zajęć z doradztwa zawodowego wykorzystując doświadczenie nasze jak i naszych partnerów, z którymi współpracowaliśmy przy realizacji projektów unijnych.