STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE

Współpracujemy z firmami, które chcą, aby uczniowie przychodzący do nich na praktykę odbywali ją według programu ustalonego przez szkołę z pracodawcą z uwzględnieniem podstaw programowych i przepisów prawa oświatowego. Pomagamy w organizacji staży i praktyk w ramach projektów unijnych. Naszym celem jest to, aby praktyki i staże zawodowe przebiegały na najwyższym poziomie za obopólną korzyścią dla pracodawców i uczestników praktyk lub staży.

UMOWY POMIĘDZY SZKOŁAMI, A PRACODAWCAMI

Klasy patronackie sprawdziły się jako ścisła współpraca pomiędzy szkołą/uczelnią a firmą. Nasze doświadczenie uzyskane podczas tych działań chcemy wykorzystać do pomocy przy powstawaniu klas patronackich przy dużych zakładach przemysłowych w szczególności w specjalnych strefach ekonomicznych.

PROMOCJA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO U PRACODAWCÓW

Ciągłe zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego w kraju powodują dezorientację pracodawców odnośnie poziomu i kwalifikacji zawodowej przyszłych pracowników. Oferujemy spotkania informacyjne dla pracodawców dotyczące sposobu egzaminowania uczniów, wydawanych dokumentów, podstaw programowych w zawodach oraz możliwości ścieżek kariery i rozwoju zawodowego przyszłych pracowników.

KONKURSY ZAWODOWE

Nasze doświadczenie w organizacji konkursów zawodowych dla uczniów na zlecenie firm pozwala nam stwierdzić, iż jest to znakomity sposób na promocję firmy w środowisku lokalnym oraz przedstawienie firmy określonej grupie uczniów/studentów jako przyszłym pracownikom firmy. Opracowywane indywidualne scenariusze konkursów (w tym przygotowanie pytań i zadań konkursowych zgodnych z profilem firmy) pozwala zorganizować konkurs dedykowany dla konkretnej firmy.

PROMOCJA FIRMY W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Oferujemy pisanie artykułów do mediów promujących firmę w środowisku lokalnym w szczególności poprzez działania mające na celu współpracę szkolnictwa zawodowego z przemysłem. Współpracujemy przy promocji firmy podczas targów, pokazów i konferencji.

EGZAMINY ZAWODOWE

Współpracujemy z pracodawcami chcącymi się włączyć w proces egzaminowania. Pomagamy przy przygotowaniu egzaminów zawodowych u pracodawców. Współpracujemy z firmami chcącymi wypożyczyć sprzęt oraz lokale szkołom na czas egzaminów zawodowych.