DUALNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Nasze doświadczenie podczas współpracy z instytucjami państwowymi, chcemy wykorzystać podczas wspólnego promowania kształcenia zawodowego z silnym zaangażowaniem pracodawców. Chcemy wskazywać dobre strony kształcenia dualnego oraz wypracowywać rozwiązania w celu eliminacji zagrożeń, które również się z tym wiążą.

KAMPANIE INFORMACYJNE I PROMOCYJNE

Oferujemy promocję kształcenia zawodowego zarówno w środowisku lokalnym jako i w kraju. Poprzez artykuły oraz organizowane wydarzenia promujemy szkolnictwo zawodowe.

ANALIZY RYNKU PRACY

Oferujemy przygotowania raportów rynku pracy i diagnoz oczekiwań pracodawców dla instytucji państwowych. Współpracujemy przy określaniu zawodów deficytowych oraz nadmiarowych na danym terenie stosując wypracowane narzędzia.

WSPÓŁPRACA PRZY REALIZACJI STRATEGII EDUKACJI ZAWODOWEJ

Współpracujemy z instytucjami państwowymi przy kontroli i realizacji strategii edukacji zawodowej. Włączamy się w działania podejmowane przez władze lokalne i państwowe mające na uwadze współpracę szkolnictwa zawodowego z przemysłem.