Staże i praktyki zawodowe

Wyzwania jakie stają dziś przed polskimi szkołami sprawiają, iż konieczne jest większe zaangażowanie pracodawców w kształcenie zawodowe. Dualny system kształcenia daje możliwość uczniom nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy. Pracodawcy mogą zapewnić sobie poprzez przyjmowanie stażystów i praktykantów wykwalifikowaną kadrę, która jest niezbędna do rozwoju firmy.

Firma Edukacja dla Przemysłu EDP-Meritis poprzez współpracę pomiędzy firmami a szkołami zawodowymi oraz uczelniami technicznymi oferuje organizację staży i praktyk zawodowych. W ofercie dla przedsiębiorców mamy pomoc w poszukiwaniu osób spełniających wymagania firmy. Szkołom oferujemy pomoc w znalezieniu firmy do których mogą być kierowani uczniowie na staże i praktyki zgodnie z profilem działalności przedsiębiorstw i kierunków nauczania. Pomagamy w realizacji projektów unijnych w zakresie dofinansowania programów staży i praktyk (wynagrodzenie dla opiekuna, koszty odzieży roboczej i materiałowe, koszty związane z użyciem mediów). Piszemy ramowe programy staży i praktyk. Nadzorujemy przebieg i realizację zadań. Prowadzimy dokumentację (dzienniczki, certyfikaty itp.) oraz rozliczamy koszty związane ze stażami i praktykami zawodowymi. Wierzymy, iż nasze działania przyczynią się do zwiększenia możliwości zarówno dla pracodawców oraz dla stażystów/praktykantów.
Krystian Sadowski, 21.09.2015