Szkoleniowe Rady Pedagogiczne

W celu zapewnienia jakości pracy szkoły konieczny jest nieustanny rozwój kadry pedagogicznej. Szczególnie szkoły zawodowe muszą być przygotowane na podnoszenie kwalifikacji i umiejętności swoich nauczycieli. Postęp technologiczny i możliwości pozyskiwania wiedzy sprawił, iż nauczyciel (szczególnie przedmiotów zawodowych) powinien rozwijać swoje umiejętności. Jedną z form doskonalenia są szkoleniowe rady pedagogiczne. Edukacja dla Przemysłu EDP – Meritis oferuje szkolenia dla nauczycieli związane z korzystaniem z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystaniem metody projektów podczas zajęć praktycznych oraz zapewnieniem zindywidualizowanej pracy z uczniem. Podczas szkoleń wykorzystujemy swoje doświadczenie w pracy w szkole zawodowej. Wprowadzona przez nas metoda projektów do pracy dydaktycznej przyczyniła się do uzyskiwania przez naszych uczniów wysokich wyników w nauce oraz na egzaminach zewnętrznych. Metoda pracy z uczniami za pomocą projektów była promowana przez nas na konferencjach, targach i spotkaniach z przedstawicielami oświaty. Nasi wychowankowie poprzez indywidualną pracę odnosili szereg sukcesów zdobywając nagrody na konkursach regionalnych i krajowych. Zdobyte przez nich wiedza i umiejętności pozwoliły im bez trudu odnaleźć się na rynku pracy. Doświadczeniem, które uzyskaliśmy w tej materii chcemy dzielić się na szkoleniach organizowanych przez EDP – Meritis. Proponujemy również kursy z zakresu technologii komputerowych, korelacji międzyprzedmiotowych oraz współpracy szkół zawodowych z przemysłem. Doświadczenie pisania programów kursów i przeprowadzania szkoleń dla Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie sprawia, iż EDP –Meritis gwarantuje skuteczną i ciekawą formę oferowanych szkoleń dla nauczycieli.
Krystian Sadowski, 21.09.2015